Skip to content
forest-area-as-share-of-land-area
Pembangunan Karbon

Apakah yang menjadikan kredit karbon berkualiti tinggi?

Kredit karbon yang berkualiti tinggi secara tepat atau konservatif mewakili pengurangan atau...

How carbon markets can help Malaysia achieve its climate targets
Pembangunan Karobn
Bagaimana pasaran karbon boleh membantu Malaysia mencapai sasaran iklimnya

Malaysia mempunyai peluang bukan sahaja untuk memenuhi sasaran iklimnya tetapi juga membantu dunia...

Screenshot 2022-09-30 at 04.01.13
Pengimbangan Karbon
Mengapakah Penyelesaian Iklim berasaskan Alam (NCS) penting untuk mencapai sasaran Sifar Bersih?

Penyelesaian iklim berasaskan alam semula jadi (NCS) adalah sebahagian daripada laluan ke arah...

share-co2-emissions-deforestation
Pengimbangan Karbon
Karbonomik Pasaran Karbon Sukarela

Panduan lengkap untuk memahami Pasaran Karbon Sukarela.

Forest-loss-by-commodity
Pembangunan Karbon
Pemacu & Kesan Penebangan Hutan

Setiap tahun, dunia kehilangan sekitar 5 juta hektar hutan. 95% daripada ini berlaku di kawasan...

Screenshot 2022-10-27 at 04.57.08
Kertas Kajian
Kajian Kes Terhadap Komitmen Iklim Oleh Syarikat

Terdapat pertumbuhan yang ketara dalam bilangan syarikat yang membuat komitmen iklim atau membuat...

Screenshot 2022-10-27 at 05.03.23
Kod Amalan
Memastikan Pasaran Karbon Sukarela Berintegriti Tinggi

Kod Amalan Tuntutan VCMI mengandungi empat komponen atau langkah, yang kesemuanya mesti dipatuhi...

KETSA
Kertas Dasar
Panduan Kebangsaan mengenai Pasaran Karbon Sukarela

Panduan Kebangsaan mengenai Pasaran Karbon Hutan bukanlah dokumen yang diikat secara sah. Ia...

share-co2-emissions-deforestation
Pembangunan Karbon
Mengguna semula plot Minyak Sawit untuk kredit karbon

Terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan kita memenuhi permintaan global...

Screenshot 2022-09-30 at 04.23.37
Khidmat Nasihat
Pelepasan GHG Sifar Bersih dan Peranan Pasaran Karbon

Terminologi "sifar bersih" telah bertindak sebagai magnet untuk komitmen iklim korporat, dengan...

net-deforestation-in-trade
data
Adakah negara maju mengeksport penebangan hutan?

Berapa banyak sumbangan penduduk di negara kaya kepada penebangan hutan di luar negara?Untuk...

file-20180924-85773-b469v3
Mengimbangi Karbon
Menyelami program penanaman hutan dan pemacakkan

Sebelum kita melihat kepada arah aliran dalam penanaman semula hutan di seluruh dunia secara...

Kekal di hadapan Pasaran Karbon